İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

KALİTE

Kaliteli İşçilik

İmalat sürecinin her aşamasında titiz, çözüm odaklı ve konusunda uzman bir ekibin özverili çalışması vardır.

Güven

Yıllardır müşterilerimizle sürdürdüğümüz karşılıklı güvenilirlik en önemli sermayemiz olmaya devam ediyor.

Teknoloji

Sektöründeki güncel üretim teknolojilerini takip ederek gerekli makine- teçhizat yatırımlarını yaparak müşterilerimize katma değer sunuyoruz.

İnovasyon

Yıllardır sürdürdüğümüz çözüm odaklı anlayışın getirileri ile işimize farklı bakış açıları ile verimlilik katmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

UMUT ÇETİN DEMİR ÇELİK OLARAK ;

  • İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki kanun, tüzük ve yönetmeliklere uymayı, 
  • Firmamız sınırları içerisinde çalışan personel ve ziyarete gelen tüm insanların sağlık ve güvenliğini sağlamayı, 
  • Tesisimizde veya bölgemizde meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda kayıpları en aza indirecek sistemler geliştirmeyi,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, 
  • Firmamızda İş Sağlığı ve güvenliği bilincini arttırmak için eğitim faaliyetlerini planlamayı ve sürdürmeyi, 
  • Yönetim sistemimizi sürekli geliştireceğimizi ve iyileştireceğimizi, 
  • Yasal yükümlülüklerimize, yürürlükteki Çevre ve İSG mevzuatlarına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uyacağımızı,
  • Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mal ve mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlayacağımızı taahhüt ediyoruz.